Krst

 In Krst

Fotografiranje krsta v Braslovčah. Pred nekaj dnevi sem bil s strani Brine in Damjana povabljen na praznovanje Liamovega krsta. Potekalo je v ožjem družinskem krogu v cerkvi Marije Vnebovzete v Braslovčah. Kljub temu, da je bilo to moje prvo fotografiranje krsta, sem s končnimi izdelki zadovoljen. Po končanem uradnem delu je sledila še zabava pri Liamu doma. :)

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search